بیوگرافی
در تاریخ 1340/3/25 در خانواده ای اصالتاً بیرجندی متولد شد. در سال 1358 وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شده و در سال 1367 دوره پزشکی عمومی را به پایان رسانده است. در سال 1370 وارد دوره دستیاری پوست دانشگاه تهران شده و در سال 1374 با مدرک دانشنامه تخصصی (بورد) فارغ التحصیل شده است. ادامه مطلب...
مقابله با خالهای خطرناک
خال های غیر معمولی (آتیپیکال): کلمه آتیپیکال به معنی غیر معمول و بی قاعده و کلمه Nevus اصطلاح پزشکی خال است که متخصصین پوست از این اصطلاح برای شرح دادن خال هایی استفاده می کنند که شبیه خال های معمولی نیست. این خال ها تا حدودی شبیه به ملانوما (مرگبارترین نوع سرطان پوست) بوده، در حالیکه سرطان نمی باشند و تنها یک خال خوش خیم با ظاهری متفاوت هستند. ادامه مطلب...